regioncart

noty 1I. ročník "Rýmařovského hudebního festivalu 2017" se uskuteční na památku Mons. ThDr. Františka Vaňáka, arcibiskupa a metropolity moravského, čestného občana města Rýmařova za podpory Města Rýmařova a Řimskokatolické farnosti Rýmařov. Kaple V Lipkách - neděle 7. května 2017 v 15 hodin - Smíšený pěvecký sbor Bruntál; chrám sv. Michaela - neděle 14. května 2017 v 15 hodin - Martin Kubát - varhanní koncert; kaple V Lipkách - sobota 27. května 2017 v 15 hodin - Viento Marero Duo - flute + guitar; chrám sv. Michaela - neděle 21. května 2017  15 hodin - BcA. Lukáš Kubenka - varhanní koncert. Vstupné dobrovolné, výtěžek z koncertu bude věnován Diakonii ČCE Rýmařov a Římskokatolické farnosti Rýmařov k opravě varhan v chrámu sv. Michaela.

Informační centrum při Městském muzeu Rýmařov, náměstí Míru 6, Rýmařov 79501 |  email: icko@inforymarov.cz  | telefon: 554 212 381