Informační centrum při Městském muzeu Rýmařov,
náměstí Míru 6, Rýmařov 79501
email: icko@inforymarov.cz
telefon: 554 212 381

Informační centrum
při Městském muzeu Rýmařov,
náměstí Míru 6, Rýmařov 79501

email:
 icko@inforymarov.cz 

telefon: 554 212 381

regioncart

děti 1V sobotu 2. 6 .2018 od 15:00 hod. se můžete těšit na dětský den ve Velké Štáhli. Program: 15:00 hod. na startu perníček, cukrová vata, sodovka, soutěžní hry - za zdolané disciplíny hračka, malování na obličej, jízda na koních, 19:00 hod. kácení májky - řezání májky na čas. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.

Informační centrum při Městském muzeu Rýmařov, náměstí Míru 6, Rýmařov 79501 |  email: icko@inforymarov.cz  | telefon: 554 212 381