Informační centrum při Městském muzeu Rýmařov,
náměstí Míru 6, Rýmařov 79501
email: icko@inforymarov.cz
telefon: 554 212 381

Informační centrum
při Městském muzeu Rýmařov,
náměstí Míru 6, Rýmařov 79501

email:
 icko@inforymarov.cz 

telefon: 554 212 381

logo junková 100 příběhů republiky na severu m a s 369x369

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

 

 

regioncart

Součástí obce Lomnice je osada Tylov, která navazuje na severní okraj obce. Lomnice se rozprostírá v oblasti pohoří Nízký Jeseník a nedaleko obce se nacházejí rozlehlé lesy. Obcí protéká Lomnický potok, na jehož toku je severním směrem od osady Tylov vybudován rybník. První písemné zmínky o Lomnici a o osadě Tylov pocházejí z roku 1269. V období 14. století byla Lomnice součástí panství Dvorce a osada Tylov byla připojena k panství hradu Sovinec. Lomnice tehdy byla převážně zemědělskou obcí a osada Tylov hornickou. V průběhu 15. století v důsledku probíhajících válek byly obě obce zcela pusté. První, ovšem neúspěšný, pokus o nové osídlení byl v roce 1519. V roce 1582 se v osadě Tylov usadili první obyvatelé, především horníci. V tomto období se opět začalo v okolí obce s těžbou rud. V Tylově byl postaven hamr a mlýn. V obci Lomnice byl vybudován měděný hamr, pracoval tu pivovar a sladovna. V okolí obce se pěstoval chmel. Rozkvět obcí byl zastaven v období po bitvě na Bílé hoře. V roce 1872 byla přes obce zahájena stavba železniční trati. Dominantu obce tvoří gotický kostel svatého Jiří, který byl postaven v roce 1608. V blízkosti kostela je hřbitov, který je obehnaný památkově chráněnou kamennou zdí. Nedaleko vchodu do kostela je ruský hřbitov, kde byl umístěn v roce 1978 pomník věnovaný sochařům Gajdovi a Scollerovi. Na území obce se dochovalo několik domů postavených ve stylu lidové architektury z 19. století. V Tylově stával kostelík Panny Marie, který byl ovšem v padesátých letech 20. století zničen. V roce 1934 byl v Lomnici vybudován pomník věnovaný obětem první světové války. V jižní části obce Lomnice roste památná lípa.

Informační centrum při Městském muzeu Rýmařov, náměstí Míru 6, Rýmařov 79501 |  email: icko@inforymarov.cz  | telefon: 554 212 381