Informační centrum při Městském muzeu Rýmařov,
náměstí Míru 6, Rýmařov 79501
email: icko@inforymarov.cz
telefon: 554 212 381

Informační centrum
při Městském muzeu Rýmařov,
náměstí Míru 6, Rýmařov 79501

email:
 icko@inforymarov.cz 

telefon: 554 212 381

logo junková 100 příběhů republiky na severu m a s 369x369

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

 

 

regioncart

Dolní a Horní Václavov byly sloučeny v r. 1950 a tím vznikla obec Václavov u Bruntálu. Obě obce jsou poprvé zmiňovány v r. 1405. Nedaleko Dolního Václavova byl tehdy vybudován příkop sloužící k odchytu zvěře. V 16. stol. zde byl postaven dřevěný protestantský kostelík, r. 1754 byl nahrazen barokním kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie. Kromě zemědělství se obyvatelé živili drobnými řemesly. Přes Horní Václavov vedla obchodní stezka z Opavy přes Bruntál do Šumperka. Na území Horního Václavova a Malé Morávky byla vystavěna malá vodní elektrárna, která dodávala elektřinu do obce od r. 1920. Chráněnou památkou je socha sv. Jana Nepomuckého z období vrcholného baroka. Pochází z r. 1735 od umělce A. F. Hatwigera. Do jejího soklu byly vloženy fragmenty portálu dřívějšího gotického kostela ve Václavově. Za zhlédnutí stojí také památné stromy, které se v obci nacházejí.

Informační centrum při Městském muzeu Rýmařov, náměstí Míru 6, Rýmařov 79501 |  email: icko@inforymarov.cz  | telefon: 554 212 381